Belastingdienst bezwaarschrift

Elk jaar worden er duizenden aangiftes verwerkt door de Belastingdienst. Het kan goed zijn dat hierbij beslissingen worden gemaakt waar u het niet mee eens bent. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. U kunt het bijvoorbeeld niet eens zijn met het vastgestelde verzamelinkomen of de bij de aanslag berekende heffingsrente. Wanneer u schriftelijk bezwaar wilt maken is het belangrijk dat uw Belastingdienst bezwaarschrift aan de volgende eisen voldoet:

  • De naam en het adres van uw onderneming (bij zakelijk bezwaar)
  • Uw naam, telefoonnummer en eventueel de naam van uw belastingconsulent
  • Het aangifte-, aanslag-, of beschikkingsnummer
  • Uw brief moet onderaan een datum bevatten en ondertekend zijn

Belangrijk is dat u de brief binnen zes weken nadat u de aangegeven belasting heeft betaald opstuurt. Wanneer u dat niet doet kan het zijn dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. Het is ook mogelijk om een document van de Belastingdienst te downloaden en uitprinten. Hier staat bij alle velden aangegeven welke informatie nodig is. Hierdoor is het overzichtelijk welke informatie u op uw bezwaarschrift moet invullen. Dit bezwaarschrift is hier te downloaden.

Online bezwaar maken

Hierboven is beschreven hoe u schriftelijk bezwaar kunt maken tegen een beslissing van de Belastingdienst. Het is tegenwoordig ook mogelijk om online een bezwaarschrift in te vullen. Dit is zowel mogelijk voor particulieren als voor zakelijke partijen. Ondernemers moeten hier inloggen om een bezwaarschrift in te dienen. Voor particulieren gaat het anders. Zij kunnen op deze pagina een digitaal bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst en ondertekenen met DigiD. Het is wel belangrijk om te weten dat u hier geen bijlagen kunt meesturen. Wilt u dit toch doen, bijvoorbeeld een jaaropgaaf, kiest u dan voor het schriftelijke bezwaar hierboven of schrijf zelf een brief met onze tips!

Uitstel van betaling

Wanneer u een bezwaarschrift indient bij de Belastingdienst is het mogelijk uitstel van betaling aan te vragen. Het is hierbij wel belangrijk om te weten dat u het deel waar u geen bezwaar tegen maakt wel al moet betalen! Bezwaar maken betekent dus niet dat u voorlopig niks hoeft te betalen. Let hier dus goed op, want u kunt hier grote problemen mee krijgen. Wanneer u uw bezwaarschrift indient moet u duidelijk omschrijven tegen welk bedrag u bezwaar maakt en welk bedrag er dan overblijft. Het overgebleven bedrag betaalt u dan wel alvast aan de fiscus.