Bezwaarschrift boete

Op deze pagina leest u alles over het succesvol indienen van een bezwaarschrift naar aanleiding van een boete. Het is altijd vervelend als u een parkeerboete op uw auto aantreft. Zeker als de boete onterecht is uitgedeeld. Wellicht is uw parkeerbon achter de ruit omgeslagen zodat hij onleesbaar was. Of misschien ontvangt u wel een boete omdat u door rood bent gereden, maar vindt u dat deze niet terecht is. In dat geval kunt u een bezwaarschrift boete indienen. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u dat moet doen.

Bezwaarschrift boete

Wanneer u een boete binnenkrijgt ontvangt u deze van het CJIB. Dit is echter niet de partij waar u het bezwaarschrift indient, dit is het CVOM. Stuur het bezwaar dus niet op naar het CJIB want dan wordt hij niet in behandeling genomen. Het juiste adres kunt u vinden op deze pagina. Belangrijk is ook dat u de boete niet betaalt! Als u de boete betaalt vervalt uw recht om bezwaar te maken. Om te beginnen is het belangrijk dat u de volgende punten opneemt wanneer u een bezwaarschrift indient tegen uw boete:

  • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats
  • De reden waarom u het niet eens bent met de bekeuring
  • Uw rekeningnummer
  • De datum
  • Uw handtekening

Naast dat u bovenstaande feiten in de brief moet vermelden is het ook noodzakelijk dat u een kopie van de beschikking meestuurt. Ook is het belangrijk om u bezwaarschrift op tijd in te dienen. Wanneer u dat niet doet wordt u bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Let dus goed op de termijn die bij uw bekeuring wordt vermeldt. Op deze pagina kunt u een goed voorbeeld vinden van een bezwaarschrift tegen een boete.

Bezwaarschrift parkeerboete

Een bezwaarschrift indienen tegen een parkeerboete is bijna identiek als een bezwaarschrift tegen een verkeersovertreding. U kunt dus de structuur van bovenstaand voorbeeld aanhouden. Het is wel belangrijk om te weten dat u het bezwaarschrift vaak moet indienen bij de gemeente. Zij is de partij die de parkeerboete heeft gegeven. Wanneer u bezwaar maakt tegen u parkeerboete is het wel belangrijk dat u goede redenen heeft en hier ook bewijs voor aandraagt. Zeg dus niet dat u geen parkeerautomaat kon vinden of alleen even een snelle boodschap wilde doen. Uw bezwaar kan wel succesvol zijn wanneer u aangeeft dat het parkeerkaartje in het zicht lag. Zorg dan ook dat u een kopie van het parkeerkaartje meestuurt.